top of page
vitej-com-odlehcovaci-sluzby-1920x500.jp

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou směřovány k rodinám osob s autismem. Služby zahrnují dočasný pobyt v komunitním centru, specializovanou péči a individuální přístup ke každému uživateli služby. Pro Odlehčovací služby jsou vyhrazeny dva samostatné pokoje. Kapacita služby se odvíjí od jejich obsazenosti.

Pro aktuální stav a objednávku služby nás kontaktujte.

Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil.

Odlehčovací služby zahrnují zpravidla:

 

 • několikadenní (víkendové) pobyty

 • několikatýdenní pobyty, maximální délka pobytu je 30 dní

 • ambulantní pobyt (v rámci jednoho dne)

 

Při poskytování odlehčovacích služeb:

 

 • přistupujeme ke každému uživateli služby individuálně

 • úzce spolupracujeme s rodinou a maximálně se snažíme zachovat běžný režim uživatele

 • dbáme na zachování soukromí a pocitu bezpečí uživatele

 • umožňujeme uživatelům zapojit se do běžných aktivit v komunitním centru

 • má každý uživatel k dispozici vybavenost komunitního centra (společné prostory, zahradu)

Jsme pevně přesvědčeni, že rodiny pečující o osoby s autismem mají právo na svůj vlastní odpočinek. Naším zájmem je poskytovat takovou úroveň péče, aby se mohli spolehnout, že je o jejich příbuzného kvalitně a odborně postaráno. A díky tomu si mohli plně užívat zasloužené dovolené.

Hlavním cílem odlehčovacích služeb je:

 • pomoc a podpora rodinám pečujícím o příbuzného s autismem

 • zajištění kvalitní a odborné péče o osoby s autismem dočasně umístěné v komunitním centru

Cílovou skupinou pro odlehčovací služby jsou mladé, dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra:

 • mladí mezi 7 a 16 lety

 • dospívající mezi 16 a 18 lety

 • dospělí mezi 18 a 64 lety

 

Odlehčovací služby nejsou určeny pro následující osoby:

 • osoby mladší 7 let

 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)

 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…

 • osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou ústavní léčbu

 • osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči

 • osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou, atd.)

Ke stažení:
Veškeré další podmínky služby Vám rádi na základě Vaší žádosti sdělíme. Kontaktujte nás telefonicky, nebo emailem.
bottom of page