top of page
vitej-com-odlehcovaci-sluzby-1920x500.jp

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou směřovány k rodinám osob s autismem. Služby zahrnují dočasný pobyt v komunitním centru, specializovanou péči a individuální přístup ke každému uživateli služby. Pro Odlehčovací služby jsou vyhrazeny dva samostatné pokoje. Kapacita služby se odvíjí od jejich obsazenosti. Maximální počet uživatelů odlehčovacích služeb, kteří čerpají službu zároveň, je 2. Pro aktuální stav a objednávku služby nás kontaktujte.

Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil.

Odlehčovací služby zahrnují zpravidla:

 

 • několikadenní (víkendové) pobyty

 • několikatýdenní pobyty, maximální délka pobytu je 30 dní

 • ambulantní pobyt (v rámci jednoho dne)

 

Při poskytování odlehčovacích služeb:

 

 • přistupujeme ke každému uživateli služby individuálně

 • úzce spolupracujeme s rodinou a maximálně se snažíme zachovat běžný režim uživatele

 • dbáme na zachování soukromí a pocitu bezpečí uživatele

 • umožňujeme uživatelům zapojit se do běžných aktivit v komunitním centru

 • má každý uživatel k dispozici vybavenost komunitního centra (společné prostory, zahradu)

Jsme pevně přesvědčeni, že rodiny pečující o osoby s autismem mají právo na svůj vlastní odpočinek. Naším zájmem je poskytovat takovou úroveň péče, aby se mohli spolehnout, že je o jejich příbuzného kvalitně a odborně postaráno. A díky tomu si mohli plně užívat zasloužené dovolené.

Hlavním cílem odlehčovacích služeb je:

 • pomoc a podpora rodinám pečujícím o příbuzného s autismem

 • zajištění kvalitní a odborné péče o osoby s autismem dočasně umístěné v komunitním centru

Cílovou skupinou pro odlehčovací služby jsou mladé, dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra:

 • mladí mezi 7 a 16 lety

 • dospívající mezi 16 a 18 lety

 • dospělí mezi 18 a 64 lety

 

Odlehčovací služby nejsou určeny pro následující osoby:

 • osoby mladší 7 let

 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)

 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…

 • osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou ústavní léčbu

 • osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči

 • osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou, atd.)

Ke stažení:
Veškeré další podmínky služby Vám rádi na základě Vaší žádosti sdělíme. Kontaktujte nás telefonicky, nebo emailem.
bottom of page