top of page
vitej-com-chranene-bydleni-1920x500-a.jp

Chráněné bydlení

Službu Chráněné bydlení poskytujeme v nepřetržitém režimu (tedy 24h denně, 365 dní v roce).

Kapacita služby jsou 4 uživatelé.

Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž dílky do sebe nezapadají.

Naším záměrem je zajistit uživatelům takovou úroveň služby, aby se v komunitním centru cítili bezpečně a vnímali jej jako svůj domov, kde mohou trvale žít. Komunitní centrum jsme budovali jako malé, rodinného typu. Veškeré prostory komunitního centra jsou přizpůsobeny potřebám osob s autismem. Každý uživatel služby Chráněné bydlení má k dispozici svůj vlastní pokoj. Ten poskytuje nezbytnou míru soukromí a zároveň uživatelům dovoluje být obklopeni vlastními věcmi, což dále posiluje pocit jistoty a bezpečí.

Při poskytování služby Chráněné bydlení:
 

 • ke každému uživateli služby přistupujeme individuálně

 • uplatňujeme principy programu TEACCH, důraz klademe na strukturalizaci prostoru i času a na vizualizaci

 • dbáme na udržení a případný rozvoj schopností a dovedností každého uživatele služby

 • snažíme se o maximální možnou samostatnost uživatelů služby

 • využíváme nejen prostorů komunitního centra, ale i veškeré vybavení obce Hřebe

 

Věříme, že klidný a trpělivý přístup přispívá k zmírnění nebo i k vymizení problematického chování osob s autismem (zejména projevů agresivity a sebeagresivity).

Hlavním cílem služeb chráněného bydlení je:
 

 • zlepšení kvality života dospělých osob s poruchou autistického spektra

 • udržování stávající úrovně sociálních a intelektových dovedností osob s autismem

 • maximální možná míra zapojení osob s autismem do života společnosti

Cílovou skupinou pro služby chráněného bydlení jsou dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra:
 

 • dospělí mezi 18 a 64 lety

 

Chráněné bydlení není určeno pro následující osoby:
 

 • osoby mladší 18 let

 • osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)

 • osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…

 • osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo jinou ústavní léčbu

 • osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči

 • osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou, atd.)

Ke stažení:
Veškeré další podmínky služby Vám rádi na základě Vaší žádosti sdělíme. Kontaktujte nás telefonicky, nebo emailem.
bottom of page