top of page

Oznámení o změně výše úhrad v rámci poskytování sociálních služeb

Aktualizováno: 25. 9. 2023

Dne 1. 1. 2023  vstoupila v účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Na základě závěrů metodické dohlídky z Krajského úřadu, která proběhla v našem zařízení, nám bylo uloženo ceny služeb upravit a účtovat v souladu s maximální hranicí stanovenou touto vyhláškou.
bottom of page