top of page

Oznámení o změně výše úhrad v rámci poskytování sociálních služeb

Aktualizováno: 29. 6. 2022

Vážení uživatelé našich sociálních služeb, rodiče, opatrovníci

s účinností od 1.7. 2022 dochází ke změně Sazebníku úhrad za poskytování sociálních služeb poskytovaných naším komunitním centrem v souladu s vyhláškou č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění.

bottom of page